Znění řeholního slibu
(Pravidla života čl.102)

Láska Boží,
která se zjevila v Ježíši Kristu,
a kterou oslavujeme v Eucharistii, mě nutí,
abych svým odevzdáním
odpověděl na Boží dar.

Chci žít skutečnost Velikonočního tajemství,
v modlitbě před Nejsvětější Svátostí jej prohlubovat
a o život, který z něho tryská, se dělit s lidmi.

Abych následoval volání Krista, skládám já, N.N.
před Vámi, Otče Provinciále, (nebo Otče Superiore) N.N.
a v přítomnosti svých bratří,
před Bohem roční (věčný) slib
čistoty v celibátu,
evangelní chudoby
a poslušnosti
podle Pravidel života
Kongregace Nejsvětější Svátosti.

S milostí Ducha svatého se zavazuji,
že budu hledat Boha ve společenství bratří;
chci se na všech svých cestách
nechat inspirovat evangeliem
a zařadit se do kongregace,
která mě přijímá za člena.

S důvěrou v přímluvu Panny Marie
a svatého Petra Juliána Eymarda
prosím Tebe, věčný Otče,
abys mi ve své stále věrné lásce
pomohl, dát svůj život do služby Krista a člověka.

Dej, abych pracoval na výstavbě světa,
založené na spravedlnosti a lásce,
aby přišlo království Kristovo
a světu aby se zjevila Tvá nádhera.

* * *

Zvolání bohoslužebného shromáždění:
Neboť tvé je království, i moc i sláva na věky. Amen.

 

 

HOME  | Řehole | Řeholní slib | otec Eymard | Povolání


Kongregace Nejsvětější svátosti          
Brückengasse 5
A-1060 Wien
(0043) 1 597 81 17 (+51 / +52 / +44)
email: mchrast@surfeu.at