Modlitební úmysly členů 

Eucharistického hnutí a Archy modlitby


Eucharistické hnutí | Archa modlitby

 

Modlitební úmysly: prosinec 2001

Modlitební úmysly: červenec-srpen 2001

Modlitební úmysly: květen - červen 2001

Modlitební úmysly: duben 2001

 

Modlitební úmysly: březen 2001

1)  za pravé šťastie ( to najviac; znamená to, že chcem, aby sa nám podarilo prekonať to, čo chcem, aby sa nám podarilo prekonať to, o čom vieme, ale čo stále nechce ísť a ak sa to nezmení, tak zomrieme. Tak, aby sa to zmenilo.)

2)   za toho chlapca, čo sedí predo mnou

3)   za všetky rodiny a za ich zdravie

4)   za všetkých príbuzných

5)   za všetkých priateľov

6)   za všetkých, ktorí sa modlia za druhých

7)   za všetkých, ktorí sa nevedia “modliť”

8)   za milých už na druhom svete, ktorí mi stále držia palce

9)   za mňa a za vás

Ďakujem. Do videnia. (VŠ; 20 r.)

 

Modlitební úmysly: leden / únor 2001


Eucharistické hnutí | Archa modlitby

 HOME | Rozlišování povolání | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička


©2000 Societas Sanctissimi Sacramenti, E-mail: chrast@katolik.cz
SSS Comunity Vienna  - Tel. (0043) 1 597 81 17