EC-Logo Eurocamp

[Úvodní stránka]     [Zpátky]     [Dopředu]     [E-Mail]


  Co je to Eurocamp?


V roce 1986 organizovalo poprvé několik eucharistiánů týden vzájemného setkávání a přátelského sdílení mladých katolíků mezi 18 a 30 lety z několika národů Evropy. Pozváni jsou holky i kluci, kteří se chtějí společně zamýšlet o své víře, modlit se a pracovat na různých úkolech; kteří jsou na cestě hledání solidarity, spolupráce a integrace rozdílných kultur Evropy. Většinou se Eurocamp koná v prvním srpnovém týdnu a každý rok má nějaké hlavní téma - vedoucí linii společného zamýšlení a nových zkušeností. K hledání a prohlubování víry pomáhá osobní reflexe (zamýšlení, rozjímání), práce v jazykových skupinách (anglická, španělská, francouzská, italská a německá) a konečné sdílení závěrů a zkušeností jednotlivých skupin v "Plénu".  

A nejenom to: v plánech organizátorů hraje také volný čas důležitou roli; především po obědě a večer. Při tom je věnováno mnoho času sportovním aktivitám, rekreaci a hrám. Mimo to je jeden den plánovaný pro výlet či prohlídku hostujícího města. 

Během Eurocampa rozdílnost řečí a mentalit nijak nebrání vzniku mnoha přátelství - naopak, tato rozmanitost je obohacením pro všechny zúčastněné.

Kdo se chce dozvědět ještě víc, může se podívat sem.


Bližší informace o Eucharistiánech: Kongregace Nejsvětější svátosti.