EC-Logo Eurocamp

[Úvodní stránka]     [Zpátky]     [Dopředu]     [E-Mail]


  Jak se Eurocamp líbil?


David

Eurcamp pro mne byl a je báječnou příležitostí setkat se a poznat s lidmi z jiných částí Evropy. Atmosféra je uvolněná, s mnoha šprými, hrami a rozpustilostí. Hned na začátku Eurocampa jsem se cítil ostatními dobře přijatý. Člověk je tam rychle schopný ostatní poznat a získat za přátele.

Bylo zajímavé slyšet jiné evropské názory na některé důležité otázky. Navenek se zdá, že jsme příliš zformováni svými kulturami, přece se ale pro mne tyto vnější rozdílnosti během práce v Eurocampu zcela rozplynuly. Co je také pro Eurocamp skutečně velkolepé a charakteristické, že totiž i nadále s těmito novými přáteli zůstáváme v kontaktu - ať už prostřednictvím dopisů nebo vzájemnými návštěvami. Věř mi, bude se Ti to líbit!

 

Eurocamp mne velmi oslovil. Vzniká mnoho legrace, když se s přáteli z rozdílných mentalit, kultur, národností a jazyků společně modlíš, probíráš různé otázky problémy či prožíváš volný čas. Když třeba zapomeneš nějaké slovíčko a musíš si pomáhat rukama a nohama, nebo když Ti někdo jiný musí pomáhat s překladem. Klape to podivuhodně dobře. Atmosféra Eurocampa je prostě fascinující a těžko popsatelná. 

Již mnohokrát jsem dělal pro Eurocamp "reklamu" s dovětkem: "...jestli se Ti to nebude líbit, zvu Tě na oběd." Dosud za mnou nepřišel nikdo, kdo by se dovolával tohoto slibu.

Michael©2000  Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz