EC-Logo Eurocamp

[Úvodní stránka]     [Zpátky]     [Dopředu]     [E-Mail]


  O organizátorech


Tým:

Eurocamp je organizován a veden přibližně desítkou lidí, otci eucharistiány a mladými lidmi z různých zemí Evropy. Setkávají se třikrát ročně, aby připravili Eurocamp s předem zvoleným tématem. Veškeré plánování, příprava i provedení projektu ve všech jeho částech (reflexe, modlitba, volný čas...) se děje za rovnoprávné spolupráce všech členů organizačního týmu.

Eucharistiáni:

Eucharistiáni jako řeholní společenství vznikli podle intuice svatého otce Petra Juliána Eymarda. Ten se narodil roku 1811 v La Mure d` Isére (Francie) a zemřel roku 1868. Eucharistii chápal jako svátost, která mimořádným způsobem zjevuje lidem Boží lásku a viděl v ní možné řešení velkých problémů společnosti své doby.

Dnes jsou Eucharistiáni v celém světě. Jejich ideálem je slavit a žít Eucharistii v její plnosti. Všichni kněží a bratři Kongregace mají toto jediné a totéž poslání, ačkoli vyjadřované různými způsoby, uzpůsobené rozdílnostem míst, času a kultur v nichž žijí.

Otcové usilují všemi možnými způsoby o hlásání lásky Boží, jenž se zjevila v Eucharistii: skrze jejich život ve společenství; kázání; vytváření týmových far, jejichž dveře jsou pro všechny otevřené; skrze duchovní doprovázení lidí, skrze své sociální nasazení a skrze stálé nabízení modlitby a rozjímání. 

Spolu se všemi, kteří s nimi spolupracují, se nasazují pro osvobození člověka, osvobození od všeho, co člověku brání růst, vyvíjet se; osvobodit od toho co utiskuje jeho lidskou důstojnost.

Eucharistiáni chtějí vést kněze, laiky, křesťany i nekřesťany k setkání s Ježíšem Kristem. Tak mají velkou naději - a také se pro ni nasazují - totiž, že svět bude den ze dne budován v respektu před důstojností člověka a v jednotě všech lidí.

Julian Eymard
sv. Petr-Julián Eymard (1811-1868)©2000  Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz