EC-Logo Eurocamp

[Úvodní stránka]     [Zpátky]     [Dopředu]     [E-Mail]


  Aktuality:


Eurocamp léto 1999: Tirolo - Jižní Tyrolsko (hostitelem byla naše provincie)
"CÍTIT, VIDĚT, CHUTNAT ... VĚŘIT!"

Je víra přiřazena smyslům nebo tajemství?...

Je tělo "vězením duše" nebo "svátostí" (= znamením) Boží přítomnosti a nástrojem pro odpověď víry? Mají "Bohu zasvěcení" (mniši a mnišky, kněží, řeholníci a řeholnice...) více víry, protože nepatří tomuto světu? Znamená víra zapření sebe, nebo naopak posiluje naše vlastní lidství, které sestává z masa a krve, rozumu a citů, ... z ducha a těla?
Na tyto a jiné otázky jsme společně hledali odpovědi v rozhovorech, radostných modlitbách, písních i "děláním" zkušeností s každým z pěti smyslů zvlášť.  To vše proběhlo v malebném prostředí Jižního Tyrolska na pomezí Alp a Dolomitů ve vesničce  "Dorf Tirol" od 31. července do 8. srpna 1999.

Silvestr 1999/2000 - Vídeň (Rakousko)
Setkalo se zde 18 účastníků Eurocampa z Itálie, Německa a Rakouska pod heslem: "Společně do Velkého Jubilea". Během oněch 4 dnů jsme zavzpomínali na léto v Jižním Tyrolsku, zhodnotili cestu, kterou už naše skupina "Emausy" urazila, podnikli prohlídku města a samozřejmě vrcholem byl Silvestr. Na začátku Silvestrovské noci jsme měli společnou adoraci v eucharistiánské kapli - jejím tématem bylo: Chvalme Pána za vše, co učinil (inspirací přitom bylo Danielovo kantikum). Po tomto modlitebním "přehlédnutí" nejen celého uplynulého roku následovala cesta do centra města, kde jsme se zapojili v hromadné oslavě, přihlíželi ohňostrojům, ohřáli se teplým punčem a tancem. 

Eurocamp - velikonoce 2000: Genf  (Švýcarsko)

Lidé žijí mezi sebou navzájem, setkávají se. Jak? Skrze svá slova, činy, projevy osobnosti. Přítomnost druhých cítíme svými smysly a tak jsme skrze smysly schopni vytvářet společenství, nebo se od něho distancovat, uzavřít se do sebe...

Jako historická skutečnost, Bůh se zjevil všem lidem v Kristu. Všichni mohou zakoušet jeho přítomnost a žít v ní.©2000  Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz