P. Heinrich Offermann SSS.

 

Sv. Petr Julián Eymard SSS.

Apoštol Eucharistie

 

Překlad pro vnitřní potřebu Eucharistického modlitebního hnutí:

 

Miloslav Chrást

  

"Nikdy neumlkne chvála tohoto muže, který jedinečnou zbožností oslavoval Eucharistii a který svojí usilovnou činností a žhnoucími kázáními mohutně rozdmýchal v mnoha a mnoha duších zvláštní úctu ke vznešenému Tajemství oltáře; neboť byl přesvědčen, že tato Svátost Božské dobroty, znamení jednoty a svazek pravé lásky je nejúčinnějším prostředkem k rozšíření Boží slávy, k posile společenství a každé lidské společnosti a k dosažení samého vrcholu evangelijní dokonalosti. Náš čas, nepřátelsky smýšlející o ctnosti; čas, jenž si ve velké míře nevšímá Božích zákonů a naděje v Boha; a jenž v právě takové míře přepíná touhu po pozemských věcech; právě tento čas skutečně potřebuje příkladu a upomenutí blahoslaveného Petra Juliána Eymarda, aby tak byl zajištěn odpovídající lék a prostředek spásy proti velkým zlům dneška a tím i otevřen výhled k novému začátku."

Papež Pius XII. ke generální kapitule Eucharistiánů

 

OBSAH:

Otec Eymard

 

 

Adveniat Regnum Tuum Eucharisticum!

 

Přijď k nám Tvé eucharistické království!

 

 


www.eucharistie.cz | Eymard - index | Eucharistiáni - index | Knihovnička | Povolání


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)