AD SUM - ZDE JSEM
Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: 
"Koho pošlu a kdo nám půjde?" 
I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" (Iz 6,8)

Osobní povolání
Pomoc v jeho rozlišování

V církvi se dnes hovořívá o "krizi povolání". Bůh ale nepřestává volat, nepřestává povolávat mladé lidi k účasti na díle spásy, k následování Krista. Prvním povoláním, kterým Bůh volá každého z nás je ale povolání ke svatosti. Jeho přijetí je základním předpokladem pro nalezení konkrétní cesty, na kterou nás Pán volá.

Co je to ale svatost? Být svatý znamená žít dobrým životem, v přátelství s Tím, který nás k životu a štěstí povolal. Být svatý znamená nalézt stopy Boha v konkrétních situacích svého života, pochopit Jeho lásku a odpovědět na ni láskou svého vlastního srdce. Sem směřuje povolání každého pokřtěného, jde dokonce o nejvlastnější určení každého člověka.

To, co obvykle rozumíme pod pojmem "povolání" je pak cesta zahalená závojem této lásky. Teprve tato láska Ti řekne způsobem, který je vlastní řeči srdcí, jak dál. Teprve potom budeš skutečně připravený žít svůj život jako povolání, jako putování s jasným směrem a cílem. 

Často je naše srdce plné všeho kromě lásky k Bohu, často hledáme svoje štěstí a přitom jen tápeme po cestách světa a ulicích měst, na kterých ale svoje opravdové a trvalé štěstí nikdy nemůžeme najít, pokud nezačneme hledat v hloubce svého srdce, kde bydlí Bůh. 

Na těchto stránkách najdeš malou pomoc v hledání Boha a Jeho konkrétního pozvání a v utváření svého osobního života ve vztahu k Němu. Pokud budeš potřebovat osobní doprovod, neboj se nám napsat, nebo ještě lépe najít někoho z duchovních či hluboce věřících křesťanů, kterých si ve svém okolí vážíš, někoho, kdo tě může na tvé vlastní cestě doprovázet... 

Stránky o povolání - INDEX


Kdo jsme?

  • Kongregace Nejsvětější svátosti - světová kongregace papežského práva.
  • Naše spiritualita je zaměřena na slavení Eucharistie.
  • Snažíme se rozumět všem skutečnostem lidského života ve světle, optikou  Eucharistického Ježíše.
  • Stavíme slavení Eucharistie a modlitbu před Nejsvětější svátostí do středu života jednotlivců i společenství.

Každý, kdo je pokřtěn v Kristu Ježíši je povolán být učedníkem Pána.  Kongregace Nejsvětější svátosti je zde také proto, aby ti pomohla objevit tvé osobní povolání - zda jsi stvořen a volán k manželství, kněžství či řeholnímu životu jako kněz, jáhen nebo bratr (řeholní sestra). Pokud se rozhodneš ke kněžství či řeholnímu životu, můžeme ti pomoci ukázáním naší vlastní cesty a spirituality a pomoci objevit i jiný řád či kongregaci, s nímž budou nejlépe v souznění tvé osobní dary a schopnosti...

Touto cestou hledání by měl projít každý, aby si uspořádal hodnoty svého života a tak potom plněji žil své osobní povolání, rozvinul svoji osobnost se všemi jejími dary i dispozicemi (neboť ony obvykle mohou umocnit a pomoci rozvinout jiné dary, které jsou asi důležitější ve tvém osobním povolání)


 Kontaktní informace | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička 
POVOLANÍ | Eucharistiáni | HOME 


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)