Kongregace Nejsvětější svátosti

Jižní Tyrolsko - Rakousko
Provincie sv. Jana Evangelisty

Vlastnosti potenciálních kandidátů

Koho hledáme?
Jaké vlastnosti, dary a schopnosti hledáme u kandidátů kongregace Nejsvětější svátosti?

Na této stránce byl zpočátku překlad americké obdoby této stránky. Evropa je ale přece jen Evropa. Pokusím se tedy tuto stránku napsat tak, jak to po roce pobytu v komunitě Eucharistiánů vnímám sám. Mám přece právě za sebou rok vzájemného poznávání...


Prvním předpokladem je, že Tě přitahuje eucharistický Pán, že s Ním chceš jít dál mnohem intenzivněji, než dosud; že mu chceš zasvětit a jistým způsobem obětovat celý svůj život. 

Měl bys být alespoň částečně obeznámen a především ztotožněn se spiritualitou našeho zakladatele, sv. Petra Juliána Eymarda. (Něco o něm je k nalezení i na těchto stránkách.)

To jsou asi dvě základní podmínky, které by měly být splněny, než začneš přemýšlet o tom, zda se stát eucharistiánem.

Pak je asi dobré si uvědomit, zda chceš být knězem, nebo laickým bratrem. Od toho se budou odvíjet nároky. V každém případě je ale nutné duševní a jistá dávka tělesného zdraví. Pokud si nejsi jistý, je dobré na čas přijít a vyzkoušet, zda to Tvůj organismus zvládne. Ostatně, nejsi na rozhodování sám, pokud bude zřejmé, že bys určitý fyzický a psychický nápor jen těžko zvládal, pokusíme se Ti pomoci najít jinou přiměřenější životní cestu. Důležité je nebát se o všem otevřeně mluvit.

Během kandidatury a postulátu jistě poznáš, zda je to to pravé a zda to budeš zvládat. Pokud totéž pozná i provinční rada, je vyhráno! Důležitá je schopnost přijímat formaci. Čím je člověk mladší, tím je pružnější a schopnější se přizpůsobit. Mladí kandidáti mají tedy výhodu. Obvykle nepřijímáme kandidáty po čtyřicátém roku věku, kdy už člověk má ustálené návyky a ideály a případná formace by byla velmi nesnadná. U mladého se oproti tomu snadněji přehlíží určité nedostatky, protože formací se dá mnohé dohnat. Klášter není místem, kam by mohli před zklamáním ze světa utíkat lidé, kterým "ujel vlak".

*   *   *

Od bratra se očekává, že do života komunity se zapojí především prací, zručnost a pracovitost je tedy výhodou, ačkoli cvikem se jistě také získá. Bratr přitom není jen dříčem komunity - zapojuje se nejen do společného života modlitby a komunitního života jako takového, ale v rámci vlastních možností se zapojuje i pastoračně - například vedením adorací nebo nějakých laických kroužků a skupin, v práci s mládeží, nebo třeba může roznášet svaté přijímání starým lidem apod. Činnost se dá najít tak rozmanitá, že v žádném směru by nemělo nastat přetížení. Znovu záleží na schopnosti komunikace. 

Zajisté jsou zohledněny zvláštní schopnosti - pokud třeba rád a dobře vaříš, mohl bys dělat nebo alespoň zaskakovat kuchaře. Můžeš dělat kostelníka, částečně zahradníka, údržbáře, nákupčího a šoféra... nebo třeba Webmastera :-) 

Na potencionálního bratra nejsou kladeny nijaké zvláštní studijní nároky. Jde tedy "pouze" o postupné seznámení se s kongregací a jejím zakladatelem, s dějinami a především o osvojení si ducha modlitby.

Jistým předpokladem pro kandidáty (bratry i kněze) je ale jistě zvládnutí němčiny (zpočátku se v klášteře jistě domluvíš i česky/slovensky a tady ve Vídni pak můžeš navštěvovat jazykový kurs. Na místě jde učení jazyka mnohem rychleji a asi není třeba se toho obávat. Pokud si zbožností, upřímností a vstřícností získáš srdce lidí, odpustí ti i mírné jazykové nedostatky.) a pokud jde o noviciát, bude třeba asi zvládnout i italštinu, ta je jednak snazší a když se naučíš alespoň rozumět a formulovat základní věty, nějak čas noviciátu taky zvládneš. Navíc do noviciátu bývá vyslán z provincie jeden z otců jako doprovod a případně překladatel. Postupně, jak jazyk přestává dělat problémy, pak odjíždí vždy na určitou dobu zpátky do provincie.)

*   *   *
Od kandidátů ke kněžství se bude očekávat studium teologie v místě jednotného evropského scholastikátu, tedy na místě, kde by mělo být víc mladých eucharistiánů pod vedením zkušeného kněze a společně navštěvovat některý teologický ústav. O vzniku tohoto jednotného noviciátu a scholastikátu pro Evropu se v době psaní této stránky teprve uvažuje a mělo by být vše ujasněno počátkem příštího měsíce (takže když tyto stránky čteš, už to asi dohodnuté je a já už tam asi jsem :-) Předpokládám, že to bude Cortemaggiore v Itálii se studiem v nedaleké Piacenze na diecézním teologickém institutu. Hlavním oříškem studia asi bude ta italština, studijní nároky v Itálii obecně ale nejsou během základního studia tak vysoké jako v ČR nebo třeba tady ve Vídni.

Očekává se určitá míra otevřenosti a schopnosti komunikovat. Smysl pro komunitní život. Spolupráce na budování společenství. Očekává se určitá samostatnost a to, že si sám najdeš pole své působnosti, kterému by ses obzvlášť rád věnoval, ale také to, že v případě potřeby přijmeš jakýkoli přiměřený úkol.

Život v klášteře není procházkou růžovým rájem, kde by byly květy bez trnů. Nesmí to být útěk před světem. Budeš se setkávat s těžkostmi, občas s nepochopením, budeš vyčerpaný z neustálé práce na rozvoji společenství a budeš vidět jen mizivé výsledky. Přijdou i dlouhá "období sucha", kdy budeš týdně mnoho hodin na kolenou před Nejsvětějším a bude se ti zdát, že tě neslyší. Budeš se mnohokrát denně přesvědčovat, že s lidskými silami na to nestačíš... 

Ačkoli si budeš často připadat sám, bezmocný... budeš vědět, že každá oběť je roubem na kmeni Kristovy oběti a že každé trápení skryté za zdmi kláštera a v srdcích řeholníků může znamenat obrácení člověka někde venku. Může způsobit, že jej osloví nápis na zdi nebo rozmluva o víře s kolegou v zaměstnání...

Ve všech zkouškách si také můžeš být jistý, že Bůh jich nedopustí víc, než budeš schopný unést. Dává-li břemeno, pomáhá jej nést. Nechce nic, co bys nezvládl; v sobě samotném ti dá pramen života, síly a elánu. Pokud vnímáš, že to po tobě chce, že tě volá k sobě v Eucharistii, neboj se mu uvěřit. Každou těžkostí budeš posílen. Každá těžkost bude jen potvrzovat, že jsi na správné cestě. Kolik už jen křesťanů si všimlo, že v momentě obrácení, v momentě, kdy se rozhodli spolupracovat na díle spásy, se na ně začaly nesmyslně hrnout problémy a zkoušky... Na jejich konci ale vždy zvítězí úsměv na tváři s vědomím, že v nich stojíme po boku Kristově. 

Budeš stále víc potřebovat Boha a budeš jej nacházet i v Jeho mlčení. Nalezneš Jej ve vlastní vyprahlosti a vyčerpání. Budeš vědět, že je stále s tebou, budeš vnímat Jeho vedení, ačkoli mu nebudeš rozumět. Naučíš se mu důvěřovat a staneš se tak znamením pro svět. Budeš nosit nebe ve svém vlastním srdci.

*   *   *

Přitahuje-li tě tajemství Eucharistie a pokud přemýšlíš o zasvěcení svého života právě jí, neváhej napsat. Můžeš se přijet  podívat, prožít s námi pár dní a v rozhovoru se svátostným Ježíšem intenzivněji zkoumat své srdce a cestu, po které touží jít. Vydáš-li se na cestu s Ježíšem, nikdy se nebudeš nudit. Ježíš tě potřebuje. I my tě potřebujeme.

Než se rozhodneš to zkusit "na ostro", můžeš se přijet několikrát podívat, pár dní zůstat... Já jsem sem jezdil téměř dva roky, pak jsem tu byl v létě na měsíční kurs jazyka a teprve o rok později jsem přišel jako čekatel. Před noviciátem pak strávíš přibližně rok v klášteře jako postulant. V případě začátku noviciátu, který bys rád stihl, je možné toto období zkrátit na 6 měsíců postulátu, pokud jsi již předtím jako čekatel byl alespoň půl roku pravidelným hostem. 

Od návštěv, ačkoli jsou nezávazné, očekáváme zapojení se do života komunity - především tedy při modlitbách, jídle, rekreaci. Umožní to alespoň částečné poznání komunity a denní náplně v našich klášterech. Bližší poznání umožní teprve delší pobyt během postulátu, který, ačkoli je již závaznější, je možné kdykoli ukončit. Vízum zpočátku není nutné, čas od času stejně pojedeš na návštěvu domů.

Pokud budeme alespoň čtyři s odhodláním do toho jít, bude snad možné časem založit klášter někde v České nebo Slovenské republice.

Obvykle odpovídám na email do 24 hodin. Pokud nedostaneš na email odpověď do dvou týdnů, znamená to, že se k němu z noviciátu asi nedostanu. Pak by bylo dobré ozvat se písemně (stačí česky) na adresu našeho kláštera ve Vídni, nebo - pokud už umíš dobře německy - tak třeba v Meranu. (Je to tam hezčí :-)

Adresy a nějaké fotky najdeš na stránkách provincie.


 Kontaktní informace | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička 
POVOLANÍ | Eucharistiáni | HOME 


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)