Kněžím, bohoslovcům,
řeholním bratřím a sestrám

a všem lidem dobré vůle...

 

Chvála Kristu!

Pokud jste narazili na tyto stránky a chcete těm, kdo hledají svou cestu životem, pomoci radou, svým životním příběhem, svojí cestou hledání a nalezení povolání, pošlete nám je.
 
(Nejlépe ve formátu MS Word či RTF.)

Chcete-li, uveďte také svoji příslušnost (k řeholi či diecézi) a poznámku, zda může být uvedeno celé jméno, popřípadě email..

Řeholníky a řeholnice prosím o zaslání stručných informací o vlastní řeholi, charismatu, popřípadě s fotografií kláštera, kostela, či hábitu a kontaktní adresou.

 Kéž dobrý Bůh vyslyší naše společné modlitby za mladé lidi a jejich hledání.

 

Povoláni

 


 Kontaktní informace | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička 
POVOLANÍ | Eucharistiáni | HOME 


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)