Kongregace Nejsvětější svátosti

Jižní Tyrolsko - Rakousko
Provincie sv. Jana Evangelisty

Modlitba za povolání pro rodiče & rodiny

Milující Bože,

Dal jsi nám privilegium a zároveň velikou odpovědnost
být milujícími rodiči.

V Ježíšově jménu
tě prosíme, abys nás vedl,
když zveme své děti k naslouchání tvému volání
ke službě a  vedení v naší církvi.

Kéž naše děti odpoví s hlubokou vírou a velkodušností
na potřeby božího lidu.

Pomoz nám být zdrojem povzbuzení pro naše děti
skrze naši vlastní touhu být příkladem lidí
sloužících ti s láskou a nadšením.

Amen.

Modlitba z Americké národní konference o řeholním povolání
5420 South Cornell Avenue, #105, Chicago, IL 60615
(773) 363-5454 or FAX (773) 363-5530


 Kontaktní informace | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička 
POVOLANÍ | Eucharistiáni | HOME 


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)