Kongregace Nejsvětější Svátosti

Jižní Tyrolsko - Rakousko
Provincie sv. Jana Evangelisty

 

Všeobecně kladené otázky kandidátů

Je limitovaný věk vstupu?

Všeobecně máme limitovaný věk kandidátů do jejich 40 let věku. Nemáme pevná pravidla, podle kterých bychom poznali připravenost kandidátů pro službu, jejich  minulost a zkušenosti služby. Určité okolnosti pomáhají lidem rozeznat jejich povolání - jako i tobě samému, do jejich čtyřicítky. Dříve než se rozhodneme o přijetí, chceme vědět, jaké jsou tyto pohnutky, stejně jako dary a charismata, které kandidát má - zda jsou či nejsou v souznění s posláním naší kongregace.
  

Struktura / denní program v našem životě?

Každá naše komunita má podobný strukturu dne: modlíme se společně ranní a večerní chvály. Snídani a večeři jí každý, jak mu to vyjde, protože mnozí jsou povinnostmi roztroušení po okolí a je obtížné najít společný čas. Obědváme společně ve společenství, v některých komunitách se dokonce společně vaří. Větší komunity mají pro teplá jídla kuchaře. Protože máme závazky ve farnostech, naši kněží a bratři slaví eucharistii společně s farním společenstvím. Většina komunit má týdenní setkání, kde se diskutuje o společných záležitostech komunity. Zbytek našich dní je vyplněn vlastním posláním služby každého řeholníka. Naši řeholníci dělají mnoho různých věcí - od farní péče po psaní, vyučování atd., všichni se pokouší svým způsobem svědčit o eucharistickém životě a spiritualitě. Jedna z důležitých částí roku je náš eucharistický kongres.
  

Klausura a kontemlace?

Jsme apoštolskou komunitou. Ačkoli naše domy mají soukromé části (klausuru),  máme také pravidelné hosty ke společné modlitbě a jídlu. 

Každý z nás má denně svou soukromou modlitbu (jednu hodinu před Nejsvětější svátostí], ale liturgickou modlitbu církve slavíme společně s ostatními řeholníky a s farním společenstvím.
  

Návštěvy rodiny a poutě?

Každý rok dostáváme měsíční volno, kdy máme navštívit rodinu. O osobních výročích (profese či kněžství) máme vykonat pouť jako dík za tento milník. Studium a služba nás také může přivést do rozličných koutů světa. Obvykle je každý řeholník pozván, aby na čas vykonával svou kaplanskou službu v některé z Mariánských svatyní, nebo k pouti do Svaté země.
  

Životní podmínky?

 Každý řeholník má vlastní pokoj s umyvadlem. Sprchy a WC bývají v jednotlivých patrech domů. Mimo to máme společnou jídelnu (refektář) a společenskou místnost pro různá setkání.
  

Oblékání?

 Nosíme oblečení! Přizpůsobujeme se v tom zvyklostem, které jsou v jednotlivých zemích u diecézního kněžstva (obvykle normální, či kněžská košile, ať už jsi bratr, jáhen, nebo kněz).  Kde je ve zvyku nosit kleriku, máme na ní vyšitý znak monstrance. V domě je to pak libovolné oblečení. 
  

Volba budoucího umístění?

Rozhodujeme společně s naším provinciálem, komunitou a každým řeholníkem. Komunita respektuje dary a talenty jednotlivých řeholníků a jejich povolání k určité službě. 
  

Předurčen pro domácí práce?

Povinnosti a úkoly každého jsou "předurčeny" jeho dary a schopnostmi. Na příklad, pokud je někdo výtečný kuchař a chce se podělit o dar tohoto umění, zapojíme jej u plotny! Všichni máme odpovědnost a úkol sdílení a společné komunikace, aby tak každý věděl o potřebách a schopnostech ostatních.
  

Co znamená "S.S.S." ?

Jedná se o zkratku třech latinských slov: Societas Sanctissimi Sacramenti, které v češtině znamenají: Kongregace Nejsvětější svátosti. Náš zakladatel, sv. Petr Julián, chtěl, aby řád byl mezinárodní a proto užil mateřský jazyk celé církve. Tato tři písmena za jménem pak značí, že jsme složili řeholní sliby a jsme Bohu zasvěceni v této řeholní společnosti.
  

 

 Kontaktní informace | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička 
POVOLANÍ | Eucharistiáni | HOME 


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)