AD SUM - ZDE JSEM
Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: 
"Koho pošlu a kdo nám půjde?" 
I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" (Iz 6,8)

Rozlišování povolání

Ucelené publikace:

Exercicie - duchovní cvičení:

Další kratší úvahy:

Kněžím a zasvěceným osobám

Kněžská a řeholní povolání ve světě a v Evropě (statistické údaje)  

 

Být řeholníkem Nejsvětější svátosti?


 Kontaktní informace | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička 
POVOLANÍ | Eucharistiáni | HOME 


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)