Kongregace Nejsvětější svátosti

Jižní Tyrolsko - Rakousko
Provincie sv. Jana Evangelisty

Povolání - tipy pro rodiče & rodiny

Poznámka našeho amerického editora: Použito se svolením autora. 
Upraveno podle: A Future Full of Hope. Parish Vocation Resource,
Copyright NCCV.


 Kontaktní informace | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička 
POVOLANÍ | Eucharistiáni | HOME 


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)