formační týdEn

SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK

VELEHRAD 1997

 

 

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

 

 

 

  

Vážení přátelé,

 

Dostává se vám do rukou sborník přednášek, které zazněly během formačního týdně Sekce pro mládež České biskupské konference na jaře roku 1997 na Velehradě. Formační týdny slouží pracovníkům Sekce pro mládež ČBK a členům řádů, kongregací a komunit a hnutí pro vlastní formaci a k prohloubení znalostí, jež jsou užitečné v jejich povolání – práci s mladými lidmi, evangelizaci a formaci mládeže. Velehradský formační týden roku 1997 byl v první části zaměřen na otázky hledání a volby životního povolání, ve druhé polovině pak zamyšlením nad principy komunitární spirituality ve světle konce století.

         S úryvky z přednášky P. Etienna Richera měli čtenáři Budoucnosti církve možnost seznámit se na stránkách tohoto časopisu. Protože se domníváme, že promluvy P. Richera, jakož i sestry Veroniky Baratové a P. Františka Slavíčka mají obecnější platnost, rozhodli jsme se nabídnout vám je nyní v podobě uceleného sborníku z formačního týdne 1997. Věříme, že jeho četba vám přinese pomoc při řešení otázek pramenících z vlastního života i z života mladých lidí, o něž pečujete.

        

P. Miroslav Šimáček

Zodpovědný za Sekci pro mládež ČBK

 

 

 

Přednášky:

-         Hledání a volba povolání (P. Ettiene Richer)

-         Život pod Božím pohledem (S. Veronika Baratová)

-         Komunitární spiritualita (P. František Slavíček)

 

 

 

 

Autoři přednášek:

 

P. Etienne Richer - francouzský kněz. U nás působil jako představený komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.

S. Veronika Baratová - v době formačního týdne žila jako členka komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. V současnosti působí na Slovensku.

P. MUDr. František Slavíček – zodpovědný za mužskou část hnutí Fokoláre v České republice. Žije v Praze.

  

 

 

vydal: © sekretariát Sekce pro mládež ČBK 1998

jako přílohu časopisu Budoucnost církve č. 5 / 1998

 

 

 

K obědnání:

ČBK - Sekce pro mládež

Thákurova 3

16000  PRAHA 6

 David Žofák  zofak@cirkev.cz


 Kontaktní informace | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička 
POVOLANÍ | Eucharistiáni | HOME 


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)