INFORMACE

 O STRÁNCE 

www.eucharistie.cz 

 

 

 Technické informace

O vzniku a plánech

 O autorovi

Chcete vždy vědět o novinkách na této stránce? Chcete-li, budete dostávat informace o změnách na svoji emailovou adresu. Stačí vyplnit dvě políčka na úvodní stránce

 

Technické informace:

Stránka je bezplatně umístěna na serveru www.katolik.cz - který je členem sdružení christnet.cz. Také tímto chci poděkovat Petrovi Handlarovi, který jej spravuje. 

Je vytvářena v rozlišení 800 x 600 a nejlépe ji zobrazí Internet Explorer 5 . Zde si jej můžete zdarma stáhnout.

 <NAHORU>

O vzniku a některých plánech do budoucna

Česká stránka Kongregace Nejsvětější Svátosti začala vznikat asi v květnu 99 - krátce po mém rozhodnutí o vstupu, kdy jsem byl ještě bohoslovcem Brněnské diecéze v olomouckém semináři. Byla umístěna na: www.angelfire.com/va/Eucharistie a prvního většího přepracování se jí dostalo zároveň s přemístěním na members.xoom.com/ssscz někdy v průběhu října. Od té doby se o ni trochu starám, především zde chci soustředit určité množství textů které jsou spjaty s katolickým pojetím víry, objasňovat je a pomáhat vám všem najít si bližší vztah k církvi (Především ve vědomí, že také Ty jsi "úd" tohoto tajemného Kristova těla. Církev nikdy nejsou jen ti druzí.) a k jejímu nejvznešenějšímu pokladu a tajemství - Eucharistii. V ní je ukryto všechno, protože Eucharistie je živý Ježíš ukrytý pod způsobami chleba a vína, aby nevylekal ani ty nejhříšnější, ale aby každý mohl k němu přijít. "Skrze něho a s ním a v něm" byl stvořen vesmír, "a všechno trvá v něm." Nebyl, není a nebude větší zázrak mezi nebem a zemí, než Eucharistie - ona je středem všeho (ve Starém zákoně byla připravována, v Ježíšově smrti a vzkříšení uskutečněna a nyní se neustále svátostně zpřítomňuje, když kněz pronáší Ježíšova slova: "Vezměte a jezte...")

Postupně budou texty přibývat a také bych rád rozšířil stránky o Otázky a odpovědi (především k tématu Liturgie a svátostí, ale i o další témata křesťanské víry.). Dalším plánem (avšak zatím daleké budoucnosti) je česká elektronická verze německého občasníku "Eucharistisches Gebetskreis", který umožňuje naše spojení se členy Eucharistického modlitebního kroužku, aby tato aktivita mohla přijít i k nám - do Čech, na Moravu a Slovensko. Podstránka "Rozlišování povolání" by chtěla, nakolik je to vůbec v silách takto neosobního kontaktu, napomoci těm, kdo hledají svoje místo, které jim Otec připravil - bude se zabývat i hlavními směry Božího volání. Vzniká i německá verze, pro kterou je připravená široká základna textů (rozjímání, exercicií a korespondence) našeho zakladatele sv. Petra Juliána Eymarda (cca 10 000 stran) a stručná informační stránka ve slovenštině. Obě jsou již částečně na světě. Zveřejnění se dočkaly 30.1.2000. 

 <NAHORU>

A kdo jsem já?

Jmenuji se Miloslav Chrást a jsem zde teprve od července 99. Po maturitě na průmyslovce jsem byl Brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem přijatý do Teologického konviktu (přípravného ročníku) v Litoměřicích. V té době jsem začal přemýšlet o světě řeholníků, který mi do té doby byl zcela neznámý. Po krásném roce litoměřického konviktu jsem dva roky pokračoval v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Na radu zpovědníka a se souhlasem otce biskupa jsem vstoupil do postulátu Eucharistiánů, ke kterým, jak věřím, mne vedl Pán a kde jsem již v průběhu posledních dvou a půl let před vstupem strávil několik týdnů, při kterých jsem trošku nakoukl do spirituality a poznal jsem komunitu a prostředí. Jsem zde od konce června 1999 společně s jedním polským bratrem, který mne ještě o tři měsíce předešel. Jednou z mých starostí je vytvářet tuto stránku - dát o nás vědět "doma" v republice a především pomáhat vám hledat cestu ke Kristu v Eucharistii. Mým dalším úkolem, kromě mše svaté, adorace, modlitby a studia je také péče o knihovnu. Kromě vlastní pravidelné činnosti my dva noví ještě vypomáháme podle potřeby při zajišťování chodu domu, při práci v kuchyni a v sakristii.

Denně v modlitbách pamatuji také na naši národní církev, především na spolužáky ze semináře a na celou moji rodnou Brněnskou diecézi, které vděčím za tři roky formace a za filosofická studia. Pokud mi napíšete své starosti a modlitební úmysly, zapojím je na čas do svých modliteb před Nejsvětější svátostí. A také já Vás všechny prosím o modlitbu nejen za sebe, ale za všechny kněze a řeholníky a především za nová a trvalá duchovní povolání do řeholí a seminářů. Kéž dobrý Otec znovu probudí svou Církev v naší zemi k životu, jenž se bude přelévat i na lidi kolem nás, kteří Krista žijícího mezi námi v Eucharistii dosud neznají. AMEN

<NAHORU>