V následování otce Eymarda

 je naším posláním, 

odpovědět na hlad lidí a zpřístupnit jim poklady boží lásky skryté v eucharistii.  (Řehole  č. 3)

Protože žijeme z chleba, který byl dán pro život světa, zvěstujeme v díkůvzdání Pánovo velikonoční tajemství a skrze prodlouženou modlitbu, adoraci a rozjímání, přijímáme Ježíše Krista v jeho eucharistické přítomnosti. (Řehole  č. 3)

 

Poznamenáni svátostí Nové smlouvy, která nás osvobozuje z panství hříchu, pracujeme na výstavbě Kristova těla.

Svým životem a činností máme podíl na poslání církve, aby byla eucharistie slavena opravdově; aby byli věřící úžeji spojeni s Pánem pomocí eucharistické adorace v rámci výstavu; aby se zasadili o obnovu svých křesťanských společenství a pomáhali osvobozovat lidi a společnost z moci zla.

V Duchu svatém stojíme na straně chudých a slabých a bojujeme proti všemu, co snižuje lidskou důstojnost. Zvěstujeme spravedlivý a lidský svět a čekáme na příchod Pána. (Řehole  č. 3)


 

HOME  | Řehole | Řeholní slib | otec Eymard | Povolání | Eucharistiáni | Knihovnička

 

Kongregace Nejsvětější svátosti 
Brückengasse 5
A-1060 Wien
(0043) 1 597 81 17 (+51 / +52 / +44)
email:
chrast@katolik.cz