Evropský noviciát Eucharistiánů

Článek o zahájení noviciátu otištěný v časopise Cenacolo

Překlad: Miloslav Chrást


Eucharistiánská komunita v Cortemaggiore prožila 6.ledna během slavnostních druhých nešpor Zjevení Páně mimořádný moment, kdy do noviciátu vstoupili dva mladí postulanti Miloslav Chrást, 22 let, z provincie Jižní Tirolsko a Gabriele Scaramuzza, 27 let, z italské provincie.

Otec Battista Ravizza, superior komunity, během homilie nejprve připomněl důležitost dne, který byl pro začátek noviciátu zvolen: 6.ledna 1857 byla v Paříži první slavnostní eucharistická adorace v malé kapli nově zrozené Kongregace Nejsvětější Svátosti (tedy moment, který náš svatý zakladatel považoval za okamžik skutečného vzniku kongregace, pozn. překl). Vycházejíc z „Pravidel života“ (Řehole), reflektoval pak superior nad povahou a obsahem noviciátu, „čase zlomu a ověření“ (Řehole 53), během něhož kandidáti řeholního života usilují „klást Boží lásku do centra vlastního života“, připravujíc se „k životu evangelnímu a komunitárnímu, založenému na modlitbě a živenému z Eucharistie“ (Řehole 51), prohlubujíc poznání vlastního charismatu Institutu a dějinné zkušenosti zakladatele.

Po zamyšlení otce Battisty, Miloslav a Gabriele vyjádřili přání naučit se z příkladu komunity následovat ukřižovaného Krista v životě poslušnosti a čistoty a v zachovávání přikázání bratrské lásky, ke službě Církvi a všem lidem. Oba mladí pak přijali malý stříbrný kříž, znamení jednoty s eucharistiánskými novici po celém světě, který nese vyryté znamení Eucharistie a jméno nového svatého patrona novice.

Miloslava a Gabriele bude na jejich cestě doprovázet novicmistr, P. Guglielmo Rota.

Konvent v Cortemaggiore se tak stal sídlem jednotného Evropského noviciátu; přáním samozřejmě zůstává, aby se v příštích letech mnozí další mladí cítili přitahováni k následování Ježíše Krista cestou, kterou vyznačil otec Eymard.

 Gabriele Scaramuzza

(Otištěno v: Cenacolo - La fede nella vita, Březen 2001, č.3)


HOME | Noviciát

Rozlišování povolání | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička


©2001 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)