Evropský noviciát Eucharistiánů

Kříž noviciátu


 

Původ kříže

 

Mezinárodní komise pro formaci z let 1993-1999 doporučila generální radě zvolit nějaký společný symbol pro období noviciátu. Generální rada toto doporučení schválila. Byly shromažďovány konkrétní návrhy symbolu, který by korektně vyjadřoval cestu noviciátu. V roce 1998 na setkání novicmistrů v Římě, kněží pověření formací s radostí přijali myšlenku společného kříže noviciátu. 

 

Dlouhé hledání vhodných křížů začalo během pouti novicmistrů s otcem generálem Normanem Pelletier a s otcem Ronnie Bancud. Otec Norman v La Salette ve Francii našel a zakoupil malé stříbrné kříže.Novicmistrové navrhli možnost vyjít mimo prefabrikované schéma těchto křížů. Otec Mark del Rosario, novicmistr z Filipín, převzal zodpovědnost práce na schématu i úkol nechat jej na Filipínách do křížů vyrýt. Po několika měsících byl návrh schématu hotov a předložen generální radě. Pro začátek otec generál vzal několik těchto křížů do Indie, kde zrovna začínal noviciát. Generální rada ale rozhodla návrh pozměnit, aby kříž nesl symbol Eucharistie (chléb rozdělený na čtyři kusy). Otec Mark del Rosario společně s otcem Ronie Bancud pracovali na novém schématu a konečné vyhotovení zadali klenotnictví Mely Marcelo Inoncillo v Baguio City na Filipínách. 7. prosince 1998 byl nový kříž noviciátu konečně hotov. Noviciát na Filipínách kříže začal používat hned následujícího dne, 8.prosince po krátkém obřadu. Kříže byly předloženy otci generálovi během jeho návštěvy na Filipínách v říjnu 1999. Během svého setkání v roce 1999, Asijská konference vyzvala k neúnavnému nošení kříže noviciátu všechny své novice přítomné na jejím území. 

 

 

Symbolika kříže

"Pravidla života" stanovují, že "noviciát je časem zlomu a ověření, žitý pod zodpovědností novicmistra a skupiny jeho spolupracovníků" (Řehole 53). Noviciát je tedy cestou učedníka k obětí Kristova kříže skrze vlastní smrt a vzkříšení do nového života v Eucharistii. Křiž noviciátu pomáhá neustále připomínat tuto důležitou cestu. Je zhotoven ze stříbra, aby novici připomínal, že noviciátní formace k SEBEDAROVÁNÍ (podle příkladu sv. Petra Juliána Eymarda) je cestou vlastního očištění, jako se čistí stříbro (srv.Iz 48,10; Zach 13,9; Mal 3,3). Eucharistický symbol ve středu kříže, hostie rozlámaná na čtyři části, je pro novice výzvou stát se eucharistiánem, aby se tak sám stal chlebem lámaným a dávaným druhým. 

   

Identita každého kříže

Každému z těchto křížů je přiřazeno číslo, podle něhož je každý kříž zapsán v archivu společně se jménem domu a země, kde se nachází. Každý kříž nese také latinsky vyryté jméno jednoho eucharistického světce (například sv.Tarsicius, sv.Josef, sv.Jakub, sv. Karel Boromejský, sv. Petr Julián Eymard...).

 

Přidělení světce

Na kříži jmenovaný světec, jež je spojován s Eucharistií, se stane patronem novice. Od nynější chvíle jej novic smí prosit o přímluvu a pomoc na cestě jako svého osobního průvodce.

 

Předání a navrácení kříže

Každý novic obdrží kříž během obřadu přijetí do noviciátu a nosí jej během celého jeho trvání. Teprve během obřadu, v němž bude skládat první řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, sejme novicmistr z novice kříž noviciátu těsně před vlastním pronesením slibu..

 

Posloupnost

Novicmistr ať pečlivě zaznamenává historii každého kříže - komu byl svěřen, v kterém roce, s jakým svatým patronem... Ať také vede každého novice k vědomí dějinné linie nositelů téhož kříže. Novic se tak vědomě stává částí celého eucharistického putování kongregace spolu se všemi, kteří jej na této cestě předešli.

 

 


HOME | Noviciát

Rozlišování povolání | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička


©2001 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)