Evropský noviciát Eucharistiánů

Eurocampo 2001 - Retzbach (Německo)

 

Stránky Eurocampa - www.eurocampsss.org 


První srpnový týden již tradičně probíhal Eurocamp. Letos to bylo už po sedmnácté a za hostitelskou zemi bylo zvoleno Německo. Eurocamp je mezinárodním táborem pro mladé lidi Evropy. Znamená týdenní příležitost pro prohloubení života z víry, pro nová přátelství... Pro všechny účastníky se stává opravdu silným zážitkem, který by neměl zůstat uzavřený ve škatulce pěkných vzpomínek, ale měl by pomoci ve vytvoření podobných skupin všude tam, odkud pocházejí účastníci Eurocampa. 

 

 

Mše svatá je centrální událostí. Samozřejmě není povinná, ale scházeli jsme se k ní denně v dobrém počtu. Několikrát během týdne jsme se sešli i ke společné chvilce adorace nebo třeba ke kající bohoslužbě. Každý den měla na starosti jiná jazyková skupina (každá vedená jedním z eucharistiánů) a tak každý den byl originální. Vlevo je fotografie oltáře po kající bohoslužbě, během níž každý mohl před oltář položit svoje srdce s jeho starostmi a hříchy. Vpravo pak je foto ze mše vedené španělskou skupinkou a otcem José Antoniem z Bilbaa.

 

 

Sál setkání. Tady probíhala setkání všech účastníků, dozvídali jsme se zde program dne a zadání pro práci jazykových skupin. Tady jsme taky zpívali a tancovali, probíhaly tu některé meditace... Každý den jsme se zde setkávali i večer pro hodnocení práce ve skupinách, pro sdělení výsledků našich diskusí a meditací. Některé dny jsme měly cílové myšlenky zachytit na plakát, někdy třeba písní, jindy jsme měli připravit čtvrthodinku modlitby. Na fotkách je španělská (vlevo) a rakouská skupinka při zpěvu. Rakouská skupinka ilustruje celkem dobře Vídeň - dva z pěti jsme cizinci. (kromě mně ještě otec Klaus Costabiei sss. z Jižního Tyrolska, který od září ve Vídni nastoupil jako kaplan.)

 

 

Německá jazyková skupina, vedená otcem Fritzem Schaubem sss.(stojící vpravo).

Chorvaté předvádí svoje kuchařské umění. Italové a Chorvati totiž reptali na německou kuchyni a tak jednoho dne vedení domu vyšlo vstříc jejich požadavku. 

Cesta lodí do Würzburgu. Jednodenní výlet je pravidelně na programu. 

Würzburg - Naše skupinka během rozchodu. Tady jsme před bývalým arcibiskupským palácem. Vpravo otec Klaus. Ta bílá sestřička vlevo je z Kongregace sester adorátorek, malé kongregace italského původu. 

Během výletu do Würzburgu jsme slavili mši svatou v seminárním kostele. Rekonstrukce kostela skončila před několika málo lety a velká část výzdoby je snad až příliš moderní pro tuto historickou stavbu. Nicméně obsahuje i některé velmi zajímavé myšlenky. Například oltář ve tvaru loďky, svatostánek se zlatou stříškou ve tvaru stanu a po stěnách znázorněnými výjevy z Písma. Sedm svícnů v pozadí znázorňuje sedm církevních obcí z Apokalypsy.

 

Výlet do Würzburgu skončil ve vinném sklepě - co jiného by člověk od vinařské oblasti mohl očekávat? Vinné sklepy to byly církevní, v opravdu rozsáhlých prostorách plných velikánských sudů (taktéž plných) se místy našly opravdové unikáty. Archivní vína byla samozřejmě stranou od těch běžných a ty nejcennější ve velikém  trezoru. Nejstarší láhev byla tuším z roku 1504. Po prohlídce jsme byli pozváni na studenou večeři spojenou s ochutnávkou vín, zpěvem a velmi dobrou náladou. Na závěr Eurocampa jsme všichni dostali od vedení sklepů pamětní láhev místního bílého vína s etiketou Eurocampo 2001. Ptáte se, proč všechna ta pozornost? Šéf sklepů byl mezi prvními účastníky začínající série Eurocampů a ještě po patnácti letech to pro něj byly nezapomenutelné chvíle. Toto byl způsob, jak poděkovat organizátorům a rozdělit se o svou radost s novými účastníky Eurocampa.

 

 

Eurocampo má svoje kouzlo. Není to velikánská akce, která ohromí velkolepostí a velkým počtěm účastníků. Eurocampo nepřekračuje počet nějakých 50-60 mladých a právě proto může oslovit bezprostředností, přátelstvími, nekomplikovaností vztahů. Je krásné, jak si všichni snaží pomáhat s dorozuměním, je dobré vidět, že i druzí mají problémy s cizím jazykem - člověk si na Eurocampu připadá mezi svými. Je krásné vidět zvyky mladých z jiných národů, je krásné společně zpívat, společně jíst a společně se modlit, je krásné dělit se o jediný Chléb a jediný Kalich a lámat společně ze stolu Božího slova. Eurocampo se nezapomíná, ačkoli tvoří jen nepatrný úsek našich životů. 

Eurocampo je otevřené všem od 18 do 30let až do vyčerpání volných míst. Účastníci z České a Slovenské Republiky mohou žádat o uhrazení části pobytu naši Jihotyrolskou provincii. Kontaktní informace: chrast@katolik.cz 


HOME | Noviciát

Rozlišování povolání | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička


©2001 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)