Evropský noviciát Eucharistiánů

Prázdniny na jihu Itálie


V červenci jsme byli pozváni na týden do jihoitalského Modugna, kde komunita eucharistiánů potřebovala výpomoc se slavením mší svatých. Modugno je asi 40 tisícové městečko v těsné blízkosti půlmilionového přístavního města Bari. Bari je mnohým známé i díky hrobu svatého biskupa Mikuláše v basilice svěřené v světcovu ochranu. Týdenního pobytu jsme využili především k poznávacím výjezdům, protože v této části Itálie je toho opravdu hodně k vidění. A poznali jsme také dvě ze tří našich jihoitalských komunit.

 

Naše první zastávka už během cesty na jih bylo Loreto, proslulá to svatyně pyšnící se "Nazaretským domkem". Nazaretský domek přivezli do Itálie účastníci jedné z křížových výprav do Svaté země. Podle tradice, jejíž věrohodnost je ponechána jednotlivcům, se jedná právě o domek, v němž žila svatá rodina. Pokud by někoho napadla otázka, jak bylo tehdy možné převést domek na takovou vzdálenost, pak vězte, že byl rozebrán na jednotlivé kameny a v Loretu znovu postaven. Domek se nachází v centrální lodi baziliky až za hlavním oltářem. Mnoho kněží v Nazaretském domku sloužilo jednu ze svých prvních mší svatých, neboť právě pouze novokněží mají tuto výsadu.

 

 

Pak jsme se zastavili v letovisku San Benedetto del Tronto, kde byl po více než 50 let studentát italské provincie eucharistiánů. Studovali zde snad všichni od nejstaršího patera naší provincie, otce Franze Zingerleho (*1913) až po našeho novicmistra Guglielma, který patřil mezi ty poslední, kteří během studia zažili přesun scholastikátu do Cortemaggiore. Díky zastávce jsme alespoň zběžně poznali naši tamní komunitu a okusili znamenitou místní kuchyni.

 

Do Modugna jsme dorazili těsně před večerní mší svatou. Komunita eucharistiánů zde spravuje farnost jednoho ze sídlišť. Novodobý kostel s farou jsou spojené prakticky v jedinou budovu. V areálu je pak pro italy typické oratorium a fotbalové hřiště. Ačkoli jsem na to myslel, nepodařilo se mi udělat ilustrační foto.

 

Bari

Alberobello

Typické domky v Alberobello - tzv. "trulli"

Celkový pohled na Alberobello se svými trulli a palmami.

Castello del Monte - vystavený kolem roku 1240 císařem Federicem II. Pravděpodobně nikdy nebyl obýván a sloužil jen k obranně. Má velmi rafinovanou oktagonální strukturu. Bystrému návštěvníku neunikne jedna maličkost - na rozdíl od všech ostatních pevností má levotočivé schodiště znemožňující obranu. Napadá mne, že pevně věřili důmyslnosti vstupní brány a očekávali jediný možný útok z vrchu - tedy po překonání vysokých zdí pevnosti. Od roku 1996 je zařazen v seznamu UNESCO.

Matera a její jeskynní domky. Ještě kolem roku 1960 v domcích vytesaných ve skále bydlelo více než 30.000 obyvatel starého města. Pohled vlevo je z terasy před skalním konventem benediktinů, již delší čas opuštěným.

Pohled z protilehlého kopce, v němž se skrývají stovky jeskynních chrámů. V těch nejzachovalejší z nich je dosud možné vidět nástěnné fresky.

 

Jeskynní komplex Castellana. Jeskyně jsou známé především tzv.bílou jeskynní, která je jednou z nejkrásnějších na světě. Záběr je ze vstupní jeskyně vysoké asi 60 metrů. V celém komplexu je tato jeskynně jediná otevřená dennímu světlu.

Ruvo di Puglia - dávná cisterna. Již v prvních stoletích Církve nebyla cisterna používána k původním účelům a prostory byly využívány místními křesťany k bohoslužbám. Prvním biskupem této církve byl sv. Klétus, pozdější druhý nástupce svatého Petra na papežském stolci. Nad oltářem je tento svatý papež znázorněn. Nad cisternou je dnes vystavěn tzv. "Očistcový chrám - Chiesa di Purgatorio", který nechybí v žádném z jihoitalských měst.

Jedna z vil nedaleko Castellany.

A toto už je zpáteční cesta. Zastavili jsme se v San Giovanni Rotondo u hrobu otce Pia. Foto je z asi 20 km vzdáleného poutního místa San Michele. Na pozadí je vidět bok vstupního portálu rozlehlého podzemního konventu Michalitů.


HOME | Noviciát

Rozlišování povolání | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička


©2001 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)