Evropský noviciát Eucharistiánů

Campi scuola aneb "chaloupky po italsku"

 


Campi scuola - jedna z farních aktivit, která padla na nás novice. Itálie má s podobnými aktivitami jistě delší zkušenosti, než my v Čechách a na Moravě. Byl jsem proto rád něčemu se přiučit. 

Pokladem našich "chaloupek" byla sestřička Agnese, která byla duší chaloupek, stejně jako oratoria. S dětma to sestřička vážně umí a není se co divit - ačkoli je několikanásobně překračuje věkem, velikostí mezi ně skvěle zapadne a tak si rozumí. 

Místem konání všech "chaloupek" farnosti Cortemaggiore v posledních létech je Grezzo. Je to malá horská vesnička, vlastně ani ne vesnička - je to součást obce Bardi a čítá jen několik chalup. Naše farnost dostala do užívání tamní opuštěnou faru, která je už řadu let v rekonstrukci a práce se vlastně už ani nehýbou. Tak nějak se zjistilo, že na "chaloupky" to bohatě stačí. Foto zachycuje pohled z okna naší chaloupky. 

 

 

Tak a tohle je jedna ze 3 skupin, se kterými jsme na campi scuola vyrazili. Větší část z nich (páťáky) mám teď i na katechismus.

 

Během výšlapů děcka mohly obdivovat i nedaleko se pasoucí koně. Věž v pozadí je kostel Grezza a hned vedle něj naše chaloupka. 

 

 

 

Pravidelnou součástí dne je práce ve skupinkách, která se většinou točí kolem evangelia nebo nějakého příběhu, ze kterého se s dětmi snažíme vydolovat nějaké ty hodnoty do života.

A mezi hrami v Itálii prostě nemůže chybět fotbal. Dalo by se říct, že fotbal tady neunaví nikdy. 

 

 

Jedna z vycházek těsně předtím, než nás déšť zahnal zpátky domů.

S každou novou skupinou jsme taky navštívili hrad v Bardi. Fotkou se nenechte zmást. Hrad je to velmi pěkný, snad jen ta mučírna nebyla nijak moc vyzdobená. 


HOME | Noviciát

Rozlišování povolání | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička


©2001 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)