Kongregácia Najsvätejšej Sviatosti

14. generálny superior
P. Fiorenzo S A L V I SSS


Narodený: 27. marca 1954 v Bergame (Taliansko)

1.sľuby:

29. septembra 1975
Kňazská vysviacka: 20. septembra 1980
Štúdiá: Licenciát a doktorát liturgie
(Liturgický inštitút Rím 1979-83)
Novicmajster: 1983 - 1993
Provinciál:
(talianskej provincie)
1993 - 1999
Zvolený: 21. mája 1999,
Rio de Janeiro, Brazília